Skip to content
You are here:
ที่อยู่


ที่อยู่
เลขที่ 36/5 หมู่1 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000


โทรศัพท์
038-090-778

โทรสาร
038-090-978

อีเมล์ : tptasiagroup
@hotmail.com