Skip to content
You are here:
นโยบายคุณภาพ

บริษัท ที พี ที เอเชียกรุ๊ป จำกัดจะดำเนินการจัดการ การบริหารงานขนส่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
ควบคู่ไปกับการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบุคลากร การบริการอย่างต่อเนื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วยความซื่อสัตย์ รวดเร็ว ปลอดภัย แม่นยำ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริการลูกค้า
อันจะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือ ความพึงพอใจขอลูกค้าเป็นสำคัญ โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นระบบทีม
และการสร้างสรรค์เพื่อผลกำไรอย่างสมเหตุสมผลต่อองค์กร

 
เกี่ยวกับเรา

บริษัท ที พี ที เอเชียกรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการขนส่ง ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ แบบครบวงจร ด้วยระบบ GPS อันทันสมัยเชื่อมโยงการทำงาน ระหว่างสำนักงานใหญ่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา กับสำนักงานสาขา อีกแห่ง คือที่จังหวัดชลบุรี(แหลมฉบัง) ช่วยให้งานวางแผนการเดินทางของรถขนส่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด สามารถขนส่งสินค้าสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลา รวมทั้งนำระบบ GPS
มาใช้เพื่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบเส้นทาง และควบคุมความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด
และนอกจากนี้ TPT ASIA GROUP ยังคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยควบคู่ไปด้วยเสมอ

Read more...
 
ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท ที พี ที เอเชียกรุ๊ป จำกัเปรียบเสมือนตัวกลางที่ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและความรับผิดชอบของท่าน
ในธุรกิจบริการด้านการขนส่งหลากหลายรูปแบบ โดยทีมงานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานระบบ TPT
ด้วยฝีมือและคุณภาพ พร้อมกันนี้ TPT ยังมีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อสร้างความแม่นยำและความมั่นใจในมาตรฐานของเรา ด้วยการยอมรับในแวดวงการขนส่งของเมืองไทยมุ่งการขยายการให้บริการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าขยายการ
ให้บริการขนส่งโดยเป็น One Stop Service และ Freight Forwarder ในอนาคตอันใกล้นี้

 
เลขที่ 36/5 หมู่1 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
โทรศัพท์ 038-090-778
โทรสาร 038-090-978
อีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
---------------------------------------------------------------------
ส่งต่อให้เพื่อน l จดหมายอีเล็กทรอนิค l เช็คเว็ปเมล์
 

ราคาน้ำมันวันนี้

Who's Online

We have 1 guest online