Skip to content
You are here:
ประวัติความเป็นมา

บริษัท ที พี ที เอเชียกรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2537 โดย คุณเอกวิชญ์ พรสิริพัช
เป็นผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นใหญ่ ด้วยทุนจดทะเบียน เริ่มแรก 20 ล้านบาทเพื่อให้บริการขนส่ง
โดยเริ่มแรกมีรถบรรทุกจำนวน 10 คัน

จุดเริ่มต้นของบริษัทนั้นเกิดจากเมื่อปี 2530 ครอบครัวได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรม
ซึ่งในอดีตเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อเห็ดฟาง ซึ่งต้องมีการกระจายหัวเชื้อเห็ดฟางไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
ซึ่งจากการที่ต้องทำการกระจายสินค้าของตนเองไปทั่วประเทศจึงทำให้เกิดความสนใจธุรกิจขนส่ง
และเห็นแนวโน้มในอนาคตในการเจริญเติบโตของธุรกิจขนส่งในอนาคต
จึงได้ลงทุนและพัฒนาธุรกิจจากการเริ่มต้น รถบรรทุกเพียงหนึ่งคัน จนถึงปัจจุบันซึ่ง มีรถบรรทุกกว่า 200 คัน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เลขที่ 36/5 หมู่1 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
โทรศัพท์ 038-090-778
โทรสาร 038-090-978
อีเมล์ tptasiagroup@hotmail.com
---------------------------------------------------------------------
ส่งต่อให้เพื่อน l จดหมายอีเล็กทรอนิค l เช็คเว็ปเมล์