Skip to content
You are here:
บริษัท ที พี ที เอเชียกรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการขนส่ง ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ แบบครบวงจร
ด้วยระบบ GPS อันทันสมัยเชื่อมโยงการทำงาน ระหว่างสำนักงานใหญ่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา กับสำนักงานสาขา อีกแห่ง
คือที่จังหวัดชลบุรี(แหลมฉบัง) ช่วยให้งานวางแผนการเดินทางของรถขนส่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
สามารถขนส่งสินค้าสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลา รวมทั้งนำระบบ GPS มาใช้เพื่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบเส้นทาง และควบคุมความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด
และนอกจากนี้ TPT ASIA GROUP ยังคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยควบคู่ไปด้วยเสมอ รถบรรทุกที่มีสมรรถนะ
และความปลอดภัยสูง รวมทั้งมีระดับไอเสียตามมาตรฐาน

ปัจจุบัน TPT ASIA GROUP
มีรถบรรทุกให้บริการกว่า 200 คัน ทุกคันจะต้องผ่านการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์
และระบบความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ พร้อมออกปฏิบัติการได้ทันที จากการดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าอย่างมืออาชีพ
ทำให้ TPT ASIA GROUP เป็นผู้นำในธุรกิจขนส่งและได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทชั้นนำต่างๆ ให้เป็นผู้ดำเนินการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบต่าง ๆ อาทิ อะไหล่รถยนต์ และสินค้าประเภทอื่นๆอีกมาก

บริษัท ที พี ที เอเชียกรุ๊ป จำกัด
ผู้นำทางด้านธุรกิจบริการด้านขนส่งที่หลากหลาย ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน
มากว่า 10 ปี ที่เราได้สั่งสมประสบการณ์และระบบการให้บริการที่สร้างสรรค์ โดยการนำเทคโนโลยีอันทันสมัย
มาช่วยพัฒนาธุรกิจ เพื่อครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ปัจจุบัน TPT ASIA GROUP
ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงธุรกิจด้านการขนส่งของเมืองไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าในธุรกิจประเภทการผลิตรถยนต์ การขนส่งอะไหล่รถยนต์เข้าสู้โรงงานประกอบ
เราได้รับการไว้วางใจจากผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ และผู้รับจ้างขนส่งจากโรงงานผลิตโดยตรงทั้งระบบขนส่งแบบ Milkrun ของ Toyota ซึ่งเราให้บริการร่วม (Subcontactor) ของบริษัท TTK Logistics ประเทศไทยจำกัด
และระบบ Wharehouse และระบบ Crossdock ของบริษัท AAL Company Limited ซึงเป็นผู้รับขนส่งชิ้นส่วนอะไหล่
รถยนต์เข้าสู่โรงงานผลิต Honda ประเทศไทยจำกัด เป็นต้น

ด้วยอัตราการเจริญเติบโตและผลงานที่สร้างความโดดเด่นให้กับบริษัทฯ ทั้งรถบรรทุกกว่า 200 คัน
พร้อมพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญจนเป็นที่ยอมว่าเป็น มือหนึ่งทางด้านการขนส่ง กว่า 300 ท่าน
พร้อมการสร้างสรรค์บริการที่ดีและมีคุณภาพทั่วประเทศ


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เลขที่ 36/5 หมู่1 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
โทรศัพท์ 038-090-778
โทรสาร 038-090-978
อีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
---------------------------------------------------------------------
ส่งต่อให้เพื่อน l จดหมายอีเล็กทรอนิค l เช็คเว็ปเมล์