Skip to content
You are here:
เกี่ยวกับเรา

บริษัท ที พี ที เอเชียกรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการขนส่ง ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ แบบครบวงจร ด้วยระบบ GPS อันทันสมัยเชื่อมโยงการทำงาน ระหว่างสำนักงานใหญ่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา กับสำนักงานสาขา อีกแห่ง คือที่จังหวัดชลบุรี(แหลมฉบัง) ช่วยให้งานวางแผนการเดินทางของรถขนส่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด สามารถขนส่งสินค้าสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว ตรงต่อเวลา รวมทั้งนำระบบ GPS
มาใช้เพื่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบเส้นทาง และควบคุมความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด
และนอกจากนี้ TPT ASIA GROUP ยังคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยควบคู่ไปด้วยเสมอ

รถบรรทุกที่มีสมรรถนะ และความปลอดภัยสูง รวมทั้งมีระดับไอเสียตามมาตรฐาน

ปัจจุบัน TPT ASIA GROUP มีรถบรรทุกให้บริการกว่า 200 คัน ทุกคันจะต้องผ่านการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ และระบบความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ พร้อมออกปฏิบัติการได้ทันที จากการดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าอย่างมืออาชีพทำให้ TPT ASIA GROUP เป็นผู้นำในธุรกิจขนส่งและได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทชั้นนำต่างๆ ให้เป็นผู้ดำเนินการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบต่าง ๆ อาทิ อะไหล่รถยนต์ และสินค้าประเภทอื่นๆอีกมาก